فایل های دسته بندی پیراپزشکی - صفحه 1

سلامت در پدافند غیر عامل

پدافند غیر عامل در حوزه ی سلامت بهداشت و درمان

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سـاختار پریون و بیماری های پریونی

این پاورپوینت یک سمینار دانشجویی، منطبق بر اخرین تحقیقات علمی درباره پریون است. این سمینار برای ارائه در واحد سمینار همه رشته های پیراپزشکی مناسب است و در پایان ترم نمره عالی شما در این واحد درسی را تضمین میکند.

قیمت : 75,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل